Leemkolkweg

Donderdag 15 oktober heeft de CDA fractie de volgende drie vragen ingediend voor de vragenronde :

Wij hebben de volgende vragen over de door de gemeente afgegeven vergunning voor de tweede bedrijfswoning aan de Leemkolkweg die door de rechter op 22 juli j.l. in hoger beroep is vernietigd: 

*  Het college heeft de stukken van de ontwerpvergunning voor het bouwplan Leemkolkweg 10 ter inzage gelegd. Klopt het dat de zienswijze die daarop kwam van de provincie niet aan de raad ter beschikking is gesteld?

* Klopt het dat het college een reactie geschreven heeft op de zienswijze van de provincie, maar de raad daarover niet heeft geïnformeerd?

* Klopt het dat het college daarop is overgegaan tot het omzetten van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen naar een definitieve verklaring en de vergunning heeft verstrekt terwijl in het raadsvoorstel in 2018 nadrukkelijk staat dat het verlenen van de vergunning door het college slechts verleend zou kunnen worden als er géén zienswijze zou worden ingediend?

De wethouder gaf tijdens de raadsvergadering aan dat er geen gelegenheid geweest was om de antwoorden op de vragen op te stellen en zegde toe dat in de week na de vergadering schriftelijk een antwoord gegeven zou worden.

Merkwaardigerwijze werden 5 vragen die later dan deze vraag waren ingediend wel beantwoord tijdens de vergadering.

Het weekoverzicht met de nota’s van het college is gisteren gepubliceerd, maar het antwoord zit er niet bij. Het CDA vindt dat onacceptabel en vraagt per omgaande antwoord op de gestelde vragen.

In informatienota voor de raad van 15 september 2020  met als onderwerp :

“Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State inzake omgevingsvergunning Leemkolkweg 10 te Werkhoven“  staat het volgende te lezen :


Communicatie : De uitspraak vormt geen aanleiding voor pro-actieve communicatie. Door de afdeling communicatie is een woordvoeringslijn opgesteld. Deze lijn is gehanteerd bij de opstelling van voorliggend advies. Bij eventuele vragen zal deze lijn worden gehanteerd.“

Dat roept bij het CDA de volgende vervolgvragen op :

-Betekent “niet pro-actief communiceren” dat een toezegging over het informeren van de raad niet nagekomen hoeft te worden?

-kan het CDA een kopie van de woordvoeringslijn, zoals beschreven in de nota van 15 september ontvangen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *