Het voordeel van de twijfel!

Er is een groot woningtekort, ook in Bunnik. Bijna iedereen kent iemand die op zoek is naar een betaalbaar huis. Als er betaalbare huizen zijn gebouwd, dan willen we dat die beschikbaar blijven voor de mensen waarvoor ze bedoeld zijn. De raad had gevraagd na te gaan hoe dat geregeld kan worden. Daarop volgde het voorstel om nieuwbouwhuizen tot een prijs van max. €405.000 te reserveren voor huishoudens die (samen) max. €90.000 verdienen. Deze regeling heet de doelgroepenverordening. Alleen mensen die tot de ‘doelgroep’ behoren, mogen nog nieuwbouwwoningen in deze prijsklasse kopen. Na aankoop mag de koper de woning 10 jaar lang alleen verkopen aan iemand anders uit de doelgroep en alleen voor de prijs, die de koper zelf heeft betaald plus een inflatiecorrectie. De verordening kan er voor zorgen dat huishoudens die tot de doelgroep behoren, meer kans maken op het kopen van een woning. Dat is natuurlijk positief. Maar de regeling kan ook negatieve effecten hebben, zoals een beperking van de doorstroming. Kopers zouden doorstroming naar een grotere woning kunnen uitstellen totdat de 10 jaar is verstreken, omdat zij de woning dan wèl tegen marktwaarde mogen verkopen, terwijl hun inkomen allang niet meer aan de eisen van de regeling voldoet. Hierdoor kan het juist langer duren voordat de woning weer voor nieuwe bewoners uit de doelgroep beschikbaar komt. Ook de handhaving van de regeling is een zwak punt.

Het CDA is voorstander van maatregelen die zorgen dat betaalbare huizen terechtkomen bij mensen waarvoor ze bedoeld zijn. Hoewel de voorgestelde verordening niet ideaal is, geven wij die het voordeel van de twijfel. Wij hebben vóór de vaststelling ervan gestemd. Omdat de regeling ook negatieve effecten kan hebben, vinden wij het wel verstandig om de uitvoering ervan tussentijds te evalueren. Daarom hebben wij het initiatief genomen voor een motie, die raadsbreed is gesteund. Met de motie vragen wij het college om na een aantal jaar een tussentijdse evaluatie van de verordening te houden, zodat de raad kan bepalen of bijsturing gewenst is. Het college heeft toegezegd de motie te zullen uitvoeren. Kortom: we gaan het gewoon uitproberen en dan evalueren. Laten we hopen dat het werkt!

Rik Aertsen,
Raadslid CDA

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *