Eikenpad weer ter discussie

Het college wil opnieuw met het fietspad naar het USP aan de slag. Er was veel weerstand in het verleden. Opnieuw roept dit initiatief veel vragen op. Het voorgestelde proces is ook weer bijzonder. Omdat er ineens veel geld beschikbaar is voor Bunnik wordt er tempo gemaakt. Het CDA vindt dat we zorgvuldig moeten zijn en zeker de inwoners moeten betrekken. We staan voor een ingewikkelde belangenafweging. Wij hebben op 5 november het college de volgende vragen gesteld:

  • Uit welk onderzoek blijkt dat deze fietsverbinding op dit moment onvoldoende capaciteit heeft?
  • Op welke termijn verwacht u dat er verstoppingen op het fietspad zullen ontstaan met ernstige vertraging voor de fietsers of onveilige situaties?
  • Uit welk vastgesteld structuurplan en/of omgevingsvisie blijkt dat de gemeenteraad van Bunnik van plan is om meer dan de 850 woningen in Odijk West te gaan bouwen?
  • Het beleid van Bunnik is dat nieuwe projecten in de ruimtelijke ordening alleen plaatsvinden volgens de methode “omgevingswet”. Op welke manier gaat u hier invulling aan geven?
  • Op grond van welk beleid bepaalt u of participatie zinnig is of niet en denkt u inwoners het recht om een mening te geven in te perken?
  • Hoe weet u zeker dat inwoners geen andere inbreng hebben dan een discussie over een ander tracé?
  • Hebt u aan betrokken organisaties in de regio of aannemers al toezeggingen gedaan, buiten medeweten van de gemeenteraad?
  • Waarom zijn de nieuwe inwoners van Bunnik die er nog lang niet zijn belangrijker dan de mensen die nu in Bunnik wonen?

1 gedachte over “Eikenpad weer ter discussie”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *