CDA vraagt openbaarmaking Stadkwadraat

Het CDA heeft op 10 november 2020 het college gevraagd ht rapport Stadkwadraat openbaar te maken. Hieronder onze vraag:

Op 12 november aanstaande hebt u ons uitgenodigd als gemeenteraad om deel te nemen aan een informatieavond over de gebiedsontwikkeling en de ontwikkelstrategie voor Bunnik. Dit onder andere als vervolg op de behandeling van de zienswijze op de POVI. De raad gaf aan te willen spreken over de koers van het college inzake een groot aantal ontwikkelingen in onze gemeente. Het is plezierig dat het college op zo korte termijn actie onderneemt. 

De CDA fractie gaf tijdens de politieke beschouwingen op 5 november aan dat de besluitvorming over de ontwikkeling van onze dorpen, met name over het Stationsgebied en Odijk West, onjuist is verlopen. Het college hield het rapport Stadkwadraat achter, de gemeenteraad kende de inhoud niet tijdens het besluit over het opstellen van een plan van aanpak. Het rapport is tot nu toe nog steeds niet openbaar gemaakt. Het bevat naar onze mening wel zeer relevante informatie op het overzichtsniveau op een aantal thema’s uit een omgevingsvisie. Het geeft inzicht in kansen en problemen rond de realisatie van woningbouw in de gemeente. Ook de mobiliteit komt aan de orde.

Op de agenda van de gemeenteraad staat een groot aantal discussies over concrete ontwikkelingen zoals Odijk West, het stationsgebied, Werkhoven, de Hoenderik, diverse kleine projecten in de dorpen. CDA fractie is van mening dat de discussie over omgevingsvisie, omgevingsplan, elke gebiedsontwikkeling in deze gemeente transparant moet zijn en in het openbaar gevoerd moet worden. Het geheimhouden van het rapport Stadkwadraat is strijdig met dit principe. We hebben een duidelijke mening over de ontwikkelingen die we niet publiekelijk kunnen onderbouwen omdat we geen gebruik kunnen maken van de informatie uit het rapport. Het is ons zo onmogelijk om verantwoording af te leggen over onze standpunten aan onze achterban, onze kiezers, de Bunnikers. Noodgedwongen blijft de discussie in ondoorzichtige nevelen gehuld. Voor ons is dat onacceptabel.

De CDA fractie is van mening dat het publieke belang van de openbare discussie zwaarder weegt dan welk ander belang om het rapport nog langer geheim te houden. We vragen het college het rapport Stadkwadraat per omgaande openbaar te maken. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *