Burgerparticipatie

Geacht College:

U heeft de Raad toegezegd de burgerparticipatie te evalueren. Dit betreft burgerparticipatie in het algemeen en het project Engboogerd in het bijzonder. Dit is ook opgenomen op de LAT. We vernemen dat u van plan bent de klankbordgroep Odijk West weer bijeen te roepen. Er staan de komende jaren grote projecten op de agenda die burgerparticipatie ook wettelijk verankeren door de invoering van de Omgevingswet. De CDA fractie heeft er behoefte aan op korte termijn de burgerparticipatie te evalueren en met de Raad in gesprek te gaan over de positie van burgerparticipatie in het besluitvormingsproces van de gemeente. Er staan (op korte termijn) veel projecten op de termijnagenda waarbij burgerparticipatie aan de orde is. We hebben de volgende vragen aan het College:

Klopt het dat het College de klankbordgroep Odijk West weer bijeen wil roepen en op welke termijn?Zo ja, met welk doel? Welke opdracht of taak krijgt de klankbordgroep?

Kan het College in januari 2020 een informatie nota over de evaluatie aan de raad toezenden en daarover een besloten bijeenkomst organiseren voor de raad en voor deze bijeenkomst een reserveringsvoorstel doen aan de agendacommissie voor de Termijnagenda?

Kan het College uiterlijk in februari 2020 een voorstel naar de Raad sturen voor een kader- en besluitvormende discussie aan de hand van de notitie van het College over burgerparticipatie waardoor het mogelijk is uiterlijk in maart 2020 de kaders voor burgerparticipatie door de Raad te laten vaststellen?

Kan het college de data voor de behandeling van dit onderwerp ook als reserveringsverzoek voor de Termijnagenda voorleggen aan de agendacommissie?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *