Bouwen en woningnood oplossen

Er is grote woningnood. Daarom wil het CDA tot 2040 een groot aantal woningen bijbouwen. Maar wij willen ook het kleinschalige, dorpse en groene karakter van onze dorpen zoveel mogelijk behouden. Wij kiezen er daarom bewust voor om tot 2040 minder woningen te bouwen dan andere partijen van plan zijn, namelijk zo’n 1800, vooral in Odijk-West en bij het station van Bunnik. Dit is nog steeds een heel stevige uitbreiding, want op dit moment heeft Odijk bijvoorbeeld 2437 woningen.

Ook willen wij geen hoogbouw. Wij gaan voor maximaal 5 bouwlagen. Verder vindt het CDA dat de groei van het aantal huizen tot 2040 over de jaren gespreid moet worden om de dorpen voldoende gelegenheid te geven om de nieuwe inwoners in het maatschappelijk netwerk op te vangen.

Versterken van bestaande kernen

Door woningbouw in onze gemeente kunnen we ook de leefbaarheid van de bestaande kernen versterken. Door extra huizen te bouwen kunnen voorzieningen als winkels, gezondheidszorg, onderwijs, sport en culturele voorzieningen in onze dorpen blijven bestaan.

Het versterken van onze voorzieningen realiseren we het beste door de nieuwbouw op de bestaande kernen te laten aansluiten. Wij zijn daarom geen voorstander van het plan voor grootschalige woningbouw bij de Limesbaan ten zuiden van de A12 (‘Bunnik-Zuid’). Door de barrièrewerking van de A12 is maatschappelijke samenhang met het huidige dorp Bunnik op deze locatie niet te realiseren en ontstaat er in feite een vierde woonkern in de gemeente Bunnik.

En als we huizen bouwen, dan doen we dat het liefst voor mensen die een binding hebben met de gemeente. Zodat mensen in de buurt van hun familie of hun werk kunnen wonen. Kopers moeten een sociaal en/of economische binding hebben met de woonplek.

Opheffen barrièrewerking

De nieuwe wijk Odijk-West / De Kersenweide moet één geheel worden met het bestaande dorp van Odijk. Voor het CDA is opheffing van de barrièrewerking van de N229 een absolute voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van nieuwbouw in Odijk-West.

De opheffing van de barrièrewerking van de N229 bij Odijk moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Tot dat moment moet er een veilige oplossing komen voor de bewoners van de nieuwe buurt Het Burgje. Kinderen moeten bijvoorbeeld veilig naar school of sportaccommodaties kunnen fietsen. Het CDA vindt daarom dat er in de komende raadsperiode een fietstunnel of een fietsbrug moet worden aangelegd. Dit heeft voor het CDA een hoge prioriteit.

Minimaal 30% sociale huurwoningen

Onze gemeente scoort als één van de slechtsten in de regio wat betreft wachttijd op een sociale huurwoning. De gemeente moet daarom stevige actie ondernemen om deze wachttijd te verkorten. Het CDA wil bij ieder plan voor nieuwbouw tenminste 30% sociale woningbouw realiseren. Dit heeft voor het CDA een hoge prioriteit.

Betaalbare koopwoningen en variatie in woningaanbod

Bij nieuwbouwplannen, zoals de uitbreiding in Odijk-West, willen wij prioriteit geven aan betaalbare koopwoningen. Voor jongeren en andere starters op de woningmarkt die in de gemeente willen blijven wonen, moeten er voldoende betaalbare koopwoningen beschikbaar zijn. Dat is momenteel vaak een probleem. Starters op de woningmarkt wijken vaak noodgedwongen uit naar buurgemeenten.

Ook willen wij meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen. Hofjes, kleinschalige appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben. Meer aanbod van woningen voor ouderen zorgt er ook voor meer doorstroming op de woningmarkt.

In Odijk-West willen we ruimte reserveren voor meer-generatie-woningen, zodat het samenwonen van meerdere generaties en het zorgen voor elkaar wordt vergemakkelijkt.

Tijdelijke woningen en tiny houses

Het bouwen van tijdelijke woningen (flexwonen, ‘tiny houses’) is een effectief middel dat in de strijd tegen woningnood snel kan worden toegepast. Hiermee bieden we perspectief aan mensen met een acute woonvraag, die met de reguliere woningtoewijzing tussen wal en schip vallen. Denk hierbij aan starters, gebroken gezinnen, mensen die een baan gevonden hebben in een nieuwe omgeving. Wij willen dat de gemeente hiermee gaat experimenteren en zetten hierbij maximaal in op de mogelijkheden voor versnelde bestemmingsplanprocedures, de bouw van tijdelijke woningen (mogelijk op basis van ‘Crisis- en Herstelwet’) en het bouwen van woningen op plaatsen van vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *