Bouwen aan vertrouwen

In de gemeenteraad praten we veel over bouwen: Kersenweide, Stationsgebied, flexwoningen, noem maar op. Ambitieuze plannen die zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden. Plannen waar zeker het laatste woord nog niet over gesproken is, en waarbij het vooral belangrijk is om gedegen inspraakprocedures te volgen. 

Tijdens de informatieavond over flexwoningen bleek bijvoorbeeld dat een aantal direct omwonenden niet geïnformeerd was, terwijl zij wel ‘de buren’ worden van de nieuw te bouwen woningen. Zij kregen het gevoel dat het plan al beklonken was. Inwoners van de Engboogerd-wijk voelen zich overvallen door het plan voor de Stationsomgeving. Dit bleek ook uit het aantal inspraakreacties tijdens het open huis van 6 april. Om tot een goede oordeelsvorming te komen, is ervoor gekozen om een tweede open huis te besteden aan de bouwstenen voor de Stationsomgeving.

En nee, deze plannen zijn niet al beklonken. Hierover moet nog een besluit genomen worden door de gemeenteraad. Als raadsleden nemen we de input van betrokkenen mee in onze oordeelsvorming. Juist daarom is een goed participatieproces belangrijk. Alle betrokkenen waar mogelijk tijdig meenemen en zorgen dat alle belangen voldoende worden meegenomen in de besluitvorming.

Zowel het raadsprogramma als het collegeprogramma noemen participatie als belangrijk onderwerp. Laten we dan ook met z’n allen werken aan participatie en bouwen aan vertrouwen. Niet het gevoel geven dat het gepresenteerde voorstel al een uitgemaakte zaak is, maar dat de feedback serieus wordt genomen. 

En naast alle ambities op het gebied van woningbouw, zijn er nog zoveel andere onderwerpen waar we ons mee bezig houden. Sociaal domein, mobiliteit, natuur, duurzaamheid, energie, noem maar op. Bij al deze onderwerpen geldt dat participatie goed geregeld moet zijn. Alleen dan ontstaan er breed gedragen plannen, die de grootste kans van slagen hebben.

Het open huis is niet de enige plaats waar u ons als raadsleden kunt aanspreken en uw gedachten kunt delen. Voel u vrij om ons aan te spreken; op straat, bij het sportveld of waar we elkaar maar tegen komen. Of kom donderdagavond naar het gemeentehuis, waar wij ook voor of na de raadsvergadering aanspreekbaar zijn. We ontmoeten u graag!

Maarten van Vulpen

Fractievoorzitter CDA Bunnik

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *