12000 woningen in Kromme Rijnvallei

Geacht college,

We vonden informatie over een aankondiging van het bureau Nieuwe Gracht over de opdracht voor het opstellen van een toekomstbeeld Kromme Rijnvallei voor de gemeenten Houten en Bunnik. Hierover hebben we de volgende vragen:

 1. Wanneer en door wie is deze opdracht verstrekt?
 2. Waarom wordt de term “Kromme Rijnvallei”  gehanteerd?
 3. Waarom is de gemeente Wijk bij Duurstede niet bij deze studie betrokken terwijl we juist met deze partner ook hebben samengewerkt voor de omgevingsvisie/structuurvisie Krommerijngebied?
 4. Is hierover door het college overleg gevoerd met de gemeente Wijk bij Duurstede?
 5. Wat kost deze opdracht de gemeente Bunnik en uit welk budget wordt dit gedekt?
 6. Op grond van welk vastgesteld gemeentelijk beleid is deze opdracht voor een studie naar het bouwen van deze grote hoeveelheid woningen gegeven?
 7. Hoe verhoudt deze studie zich tot de ontwikkeling van Odijk West en de discussie die daarover loopt?
 8. Zijn er al uitkomsten van dit onderzoek bekend, wanneer ontvangt de gemeenteraad het resultaat?
 9. Welk aandeel van het veronderstelde aantal woningen zou voor rekening van Bunnik komen?
 10. Welke bestuurlijke of operationele samenwerkingsdoelen heeft het college met de gemeente Houten?
 11. Waarom heeft het college deze doelen en samenwerking op strategisch niveau, kader stellend, niet met de gemeenteraad besproken?
 12. Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente Houten rond dit project?
 13. Hoe verhoudt deze studie zich tot de keuzes die Houten inmiddels heeft gemaakt voor locaties om woningen te bouwen?
 14. Loopt dit project door in 2021?
 15. Wat zijn de kosten die in 2021 op de begroting drukken?
 16. Kunnen wij een kopie van de opdracht voor deze studie ontvangen?
 17. Kunnen wij een kopie van de samenwerkingsafspraken met de gemeente Houten ontvangen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *