Stationsgebied

Alle berichten die betrekking hebben op de ontwikkeling van het stationsgebied.

Gezond en gelukkig 2050.

Het lijkt wat wereldvreemd om ons nu druk te maken om 2050. Alle uitdagingen van Corona, het leed dat het velen van ons aandoet en overal onzekerheid maken dat we behoefte hebben aan een gelukkig en gezond 2021. Dat wensen we u natuurlijk toe, van harte. Daar gaat natuurlijk onze eerste aandacht naar uit. Maar

Gezond en gelukkig 2050. Lees verder »