raadsprogramma

Huiskamer van Bunnik

Een laagdrempelige ontmoetingsruimte in Bunnik. Het is een onderwerp dat iedere paar jaar terugkomt. Al sinds de realisatie van De Kersentuin, de multifunctionele organisatie, is het een wens dat hier de Huiskamer van Bunnik zal worden gevestigd. Net als in Werkhoven en Odijk, waar Welzijn Ouderen Werkhoven en de Huiskamer van Odijk goed floreren. Plekken […]

Huiskamer van Bunnik Lees verder »

Waarom het CDA het noodfonds van de Gemeente Bunnik in de huidige vorm niet ziet zitten

Tijdens de vergadering van 20 december 2022 heeft de gemeenteraad van Bunnik gedebatteerd over de 2e bestuursrapportage 2022. Een van de beslispunten hierin was het toewijzen van een bedrag van 100.000 euro aan het noodfonds kwetsbare groepen. Geen inhoudelijk debat over het noodfonds Het CDA is groot voorstander van een noodfonds voor deze kwetsbare groepen.

Waarom het CDA het noodfonds van de Gemeente Bunnik in de huidige vorm niet ziet zitten Lees verder »

Raadsprogramma: een duidelijke boodschap aan het college

“Het is ons gelukt, er is een raadsprogramma! Een felicitatie waard! Het CDA ziet het raadsprogramma als een duidelijke boodschap, namens de hele raad, aan het college. Zo moet het college de komende raadsperiode aan de slag. Het CDA heeft vooraf duidelijke randvoorwaarden gesteld: het raadsprogramma mag niet leiden tot een extra lastenverhoging en het

Raadsprogramma: een duidelijke boodschap aan het college Lees verder »