Participatie

Berichten die betrekking hebben op burgerparticipatie in Bunnik

Eikenpad weer ter discussie

Het college wil opnieuw met het fietspad naar het USP aan de slag. Er was veel weerstand in het verleden. Opnieuw roept dit initiatief veel vragen op. Het voorgestelde proces is ook weer bijzonder. Omdat er ineens veel geld beschikbaar is voor Bunnik wordt er tempo gemaakt. Het CDA vindt dat we zorgvuldig moeten zijn …

Eikenpad weer ter discussie Lees verder »

Burgerparticipatie

Geacht College: U heeft de Raad toegezegd de burgerparticipatie te evalueren. Dit betreft burgerparticipatie in het algemeen en het project Engboogerd in het bijzonder. Dit is ook opgenomen op de LAT. We vernemen dat u van plan bent de klankbordgroep Odijk West weer bijeen te roepen. Er staan de komende jaren grote projecten op de …

Burgerparticipatie Lees verder »