Omgevingswet

Berichten die betrekking hebben op ruimtelijke ordening in relatie tot de omgevingswet zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan et cetera