Omgevingswet

Berichten die betrekking hebben op ruimtelijke ordening in relatie tot de omgevingswet zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan et cetera

CDA opmerking Programma van Eisen Odijk West

Het CDA steunt al jaren onvoorwaardelijk de bouw van Odijk West. Het voorliggende concept Programma van Eisen sluit onvoldoende aan op de afspraken die we in het verleden maakten. Het ontwikkelproces stelt ernstig teleur, er moet eerst een omgevingsvisie gemaakt worden. De inhoud is te vaag, de inwoners zijn tot nu toe niet serieus betrokken, …

CDA opmerking Programma van Eisen Odijk West Lees verder »

CDA vraagt openbaarmaking Stadkwadraat

Het CDA heeft op 10 november 2020 het college gevraagd ht rapport Stadkwadraat openbaar te maken. Hieronder onze vraag: Op 12 november aanstaande hebt u ons uitgenodigd als gemeenteraad om deel te nemen aan een informatieavond over de gebiedsontwikkeling en de ontwikkelstrategie voor Bunnik. Dit onder andere als vervolg op de behandeling van de zienswijze op de …

CDA vraagt openbaarmaking Stadkwadraat Lees verder »