College informatie

Berichten die betrekking hebben op het correct dan wel onjuist informeren door het college

Plannen veranderen

Afgelopen donderdag zou er in het open huis gesproken worden over de plannen voor het stationsgebied. Het college heeft kort voor de voorjaarsvakantie een video gepresenteerd, evenals de gebiedsvisie, welke ook te downloaden is vanaf de projectwebsite. Een project van een aanzienlijke omvang, wat ongetwijfeld tot flinke discussies zal leiden. Zowel politiek als met de …

Plannen veranderen Lees verder »

Openheid verwacht

Deze week zagen we de aankondiging van de informatiebijeenkomst voor de raad over het sociaal domein op de sociale media verschijnen en tot onze vreugd is het voor het eerst geen besloten bijeenkomst. Het is voor iedereen te volgen en de raad kan de informatie die ze te horen krijgt gewoon gebruiken in het openbare …

Openheid verwacht Lees verder »