College informatie

Berichten die betrekking hebben op het correct dan wel onjuist informeren door het college

Openheid verwacht

Deze week zagen we de aankondiging van de informatiebijeenkomst voor de raad over het sociaal domein op de sociale media verschijnen en tot onze vreugd is het voor het eerst geen besloten bijeenkomst. Het is voor iedereen te volgen en de raad kan de informatie die ze te horen krijgt gewoon gebruiken in het openbare …

Openheid verwacht Lees verder »

CDA stopt met besloten

De eindeloze reeks besloten vergaderingen die het College organiseert voor de raad accepteert het CDA niet meer. Besluiten op basis van dit soort overleggen en zonder burgerparticipatie hebben geen waarde. We stuurden ons standpunt aan de gemeenteraad en het College op 17 november. Hieronder de tekst. Voor donderdag 12 november 2020 ontving de gemeenteraad de …

CDA stopt met besloten Lees verder »