College informatie

Berichten die betrekking hebben op het correct dan wel onjuist informeren door het college

Geen woorden, maar daden, ook bij geluid!

In het raadsprogramma hebben alle fracties in de raad samen het volgende afgesproken: ,,Het college draagt zorg voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugbrengen van geluidshinder in de gemeente en neemt maatregelen in dat kader. Bij nieuwbouwplannen wordt inzichtelijk gemaakt of kan worden voldaan aan de WHO-normen.” Als je van deze afspraak uitgaat, […]

Geen woorden, maar daden, ook bij geluid! Lees verder »

Plannen veranderen

Afgelopen donderdag zou er in het open huis gesproken worden over de plannen voor het stationsgebied. Het college heeft kort voor de voorjaarsvakantie een video gepresenteerd, evenals de gebiedsvisie, welke ook te downloaden is vanaf de projectwebsite. Een project van een aanzienlijke omvang, wat ongetwijfeld tot flinke discussies zal leiden. Zowel politiek als met de

Plannen veranderen Lees verder »