Hoe er bij de overdracht van de begraafplaats naar de gemeente een lijk uit de kast kwam

Als CDA fractie vinden we het belangrijk om de algemene begraafplaats in Bunnik te behouden en ook de kwaliteit te waarborgen. Dienstverlening moet in principe kostendekkend zijn. Dat dit bij een begraafplaats niet mogelijk is, begrijpen we. Inkomsten worden enkel gerealiseerd vanuit de uitgifte van graven en de verlenging van grafrechten. Deze wegen niet op […]

Hoe er bij de overdracht van de begraafplaats naar de gemeente een lijk uit de kast kwam Lees verder »