Zuinig met geld

Sluitende begroting

Het is niet stoer om te pleiten voor een sluitende begroting. Dat zijn we gewoon wettelijk verplicht. De kunst is om het geld zo nuttig mogelijk voor ons dorp te besteden. Geen verspilling. En weten waar het geld aan is uitgegeven. Doelen ook daadwerkelijk realiseren.

Resultaten bereiken

Wat in een begroting wordt opgenomen moet ook gerealiseerd worden. En we kijken verder dan alleen dat ene jaar. We hebben niet voor niets een toekomstagenda. Dat realiseren vraagt jaren achtereen consequent gedrag. Geen politieke dagdromerij, niet meewaaien met zoals de wind waait. Onderbouwen en rationele keuzes maken spreekt ons meer aan.

Investeren in ons dorp

Wanner er ruimte is willen we investeren in ons dorp. De nieuwbouw, Odijk West, de wegen het groen. Maar geen onnodig risico’s.