Odijk West

Odijk West is een mooie kans voor Bunnik om aan de wens van onze eigen inwoners om door te kunnen stromen te voldoen. Voor winkels, ondernemers en scholen ontstaat meer draagvlak. Scholen en maatschappelijke organisaties kunnen groeien.

Het CDA kijkt uit naar de realisatie, maar onder voorwaarden:

  1. Uitgangspunt voor de discussie is het structuurplan 2007-2015, hierin staan onze wensen. Er is een gemeenteraadsbesluit over genomen.
  2. Veranderen kan maar dan wel volgens de principes van de omgevingswet. Eerst een omgevingsvisie voor heel Bunnik, dan een gebiedsplan. Pas dan realisatie.
  3. Alles met respect voor onze inwoners en participatie.
  4. Langzaam groeien, niet meer dan 100-150 huizen per jaar. Meer kan het dorp niet tegelijk opnemen.
  5. Omlegging van de N229, geen weg door het dorp