De toekomst van ons dorp

Het wordt in 2021 spannend voor de toekomst van ons dorp. Gaan we wel of niet uitbreiden. Wie komen er wonen? Hoe sluiten we aan op de snelweg of komt er een nieuwe rondweg? Hoe snel mag ons dorp groeien? Komend  jaar maken we de keuzes.

Nieuwbouw

In de regionale plannen staat dat er veel huizen in Bunnik moeten komen. Het college droomt van 5000 of meer huizen maar heeft er met de raad nog geen woord over gesproken. In de Provinciale plannen ligt vast dat we nog 850 huizen mogen bouwen, naast de 150 van ’t Burgje. Het CDA wil bouwen in Odijk West, maar onder voorwaarden.

Groen

Nieuwbouw is stenen voor groen. In de regionale plannen wordt over groen geschreven alsof alles alleen maar groener wordt. Het voelt aan als onwerkelijk. Meer mensen in het kwetsbare Amelisweerd, de Kromme Rijn, kan niet anders dan schade opleveren. We zullen er alles aan doen omdat tot een minimum te beperken. Bunnik moet dorps en groen blijven.