Wonen in Bunnik

Wonen in Bunnik moet dorps, gezond en veilig zijn.

Dorps

Bunnik ligt in het prachtige Kromme Rijngebied. Dat willen we mooi houden. Geen stedelijke ontwikkeling in onze dorpen. Ruimte en niet te hoog. Een natuurlijke overgang vanuit de dorpen naar het mooie buiten.

De schaal van de dorpen maakt het mogelijk vertrouwd te wonen. We kennen de weg, er is een rijke verenigingscultuur. We weten het bestuur van de gemeente te bereiken. Bunnik moet overzichtelijk blijven. Wij willen Bunnik zelfstandig houden om zelf keuzes te kunnen maken.

Gezond

In een drukke regio staan de kwaliteit van lucht en milieu onder druk. De wegen zorg voor geluidsoverlast. Dat moet verbeteren. Geen nieuwbouw met twijfel over de gezondheidseffecten.

Veilig wonen

We scoren al jaren als een van de veiligste gemeenten in de provincie voor kinderen. Dat moet zo blijven. De stad komt naar ons toe, maar we willen de criminaliteit buiten de deur houden. We beperken de snelheid op de doorgaande wegen.