Sterke samenleving

Een sterke samenleving betekent iets voor elkaar. Dat gaat niet alleen over zorg. In een gemeenschap bestaan verbindingen tussen mensen en groepen. Pas dan heb je een echt dorp, een wijk of straat. Het CDA vraagt mensen deel te nemen aan de samenleving.