Vertrouwen in bestuur

Een kleine gemeente vereist een krachtig bestuur. We hebben geen tijd en geld voor eindeloze discussies. Korte lijntjes zijn handig. Maar….

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Te vaak volgen we binnen Bunnik de regels niet. Voeren we ons eigen beleid niet uit, betrekken de burger niet of te laat. We hebben wel eens moeite met de wet. Dat moet ophouden, het maakt Bunnik kwetsbaar. We verliezen onze positie in de regio. Bunnik moet geloofwaardig blijven voor de inwoners. Het CDA zal scherp zijn op het volgen van de juiste procedures.