Geen haat in de raad

Wie de laatste weken het debat in politiek Den Haag heeft gevolgd zag dat scheldpartijen, bedreigingen en verdachtmakingen aan de orde van de dag zijn. Elk debat lijkt verder te ontsporen. Ook in de gemeentepolitiek zien we een verharding en versnippering die ons grote zorgen baart. Maar liefst 15% van de raadsleden heeft zelf te maken met bedreigingen. Het is niet alleen een probleem van de politiek. De verharding en verhuftering van de samenleving is iets wat ambtenaren, boa’s, politieagenten, GGD-medewerkers, journalisten en vele anderen vrijwel dagelijks ervaren. Zowel op straat als online. 

En laten we eerlijk zijn: Nederland heeft niets aan spektakelpolitiek waarbij campagnes leiden tot nog meer polarisatie. Het maakt de problemen in ons land niet kleiner en het vinden van draagvlak voor broodnodige veranderingen steeds moeilijker. En ondertussen verliest de kiezer steeds meer het vertrouwen in de politiek. Eind vorig jaar gaf zestig procent van de kiezers aan geen vertrouwen meer te hebben in de politiek en de overheid. Vijftien procent is al helemaal afgehaakt. Zij hebben het gevoel dat de politiek er niet meer voor hen is. De onlangs verschenen Atlas van Afgehaakt Nederland brengt de mensen achter de cijfers in beeld. Meerdere groepen haakten al af, nu dreigen ook de ouderen en middengroepen af te haken. Ook zij hebben steeds vaker het gevoel er alleen voor te staan en oude, vertrouwde zekerheden te verliezen. 

Lichtpuntjes zijn die gemeenten waar het vertrouwen opvallend stabiel blijft.  Het zijn steden en dorpen met een rijk maatschappelijk leven, waardoor mensen meer op elkaar betrokken zijn en zich actief inzetten voor de gemeenschap waar ze leven, wonen en werken. Dit is de coöperatieve samenleving, die ons voor ogen staat: minder ik, meer wij. Minder schreeuwen, meer samenwerken. Een samenleving waar we omzien naar elkaar als goede buur, vrijwilliger of mantelzorger. Waar solidariteit en saamhorigheid geen ouderwetse waarden zijn, maar het geheim van een sterke samenleving. 

In maart gaat Nederland weer naar de stembus. Voor de gemeenteraad in uw eigen dorp of stad. Als CDA-lijsttrekkers in heel Nederland willen wij een dam opwerpen tegen scheldpartijen, bedreigingen en verdachtmakingen in onze gemeenteraden. Wij roepen alle andere partijen op om constructief campagne te voeren en zich aan te sluiten bij onze campagne: geen haat in de raad. In de nieuwe gemeenteraden gaan wij meteen het gesprek aan om samen met alle partijen van goede wil de ‘Haagse toestanden’ te weren uit onze gemeenteraad. Ook willen we met deze partijen kijken wat we samen kunnen doen om de verharding en de verhuftering in de samenleving te verminderen.

Samen met ruim 120 lijsttrekkers uit verschillende gemeenten, heeft onze lijsttrekker Maarten van Vulpen het manifest onderschreven. Laten we er ook in de gemeente Bunnik werk van maken om gezamenlijk en constructief te werken aan de toekomst van onze gemeente.

Maarten van Vulpen: “Debatten mogen stevig gevoerd worden. Op basis van goede argumenten. Verhuftering helpt ons niet verder. Samen sterker voor Bunnik, Odijk en Werkhoven. Ook als raad. Constructief werken aan de uitdagingen die ons allemaal raken!”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *