CDA stopt fantaseren over nieuwbouw

Het CDA wil dat het College stopt met de vrije discussie over grootschalige verstedelijking van onze dorpen. Er is nog geen raadsdiscussie over gevoerd. Geen echt besluit genomen. Eerst een goede omgevingsvisie met elkaar maken, ook met de inwoners. Dat heeft het CDA tijdens de besloten vergadering van de gemeenteraad op 12 november 2020 duidelijk aangegeven.

We hebben veel geld uitgegeven aan het uitwerken van ideeën en lobby maar in de gemeente weten we nog van niets. Zie onze vraag over de 12.000 woningen. Dat kan zo niet doorgaan. Wij bepalen zelf als gemeenteraad hoe we omgaan met ons dorp.

Uit onze visiedocumenten is niet duidelijk wat ons beleid is. In de omgevingsvisie Krommerijngebied staat alles buiten de dorpen op agrarische gebied. In het structuurplan 2007 staan alleen uitspraken over Odijk West. Dat laatste beeld spreekt ons nog steeds aan. Het is heel anders dan zoals er nu over gesproken wordt. Je kunt Odijk West ook niet goed vormgeven als je niet weet wat er nog meer gebouwd gaat worden.

Tijden veranderen, een visie dus ook. Maar daar zijn regels voor. Wij willen dat het College die gaat volgen. Gelukkig ziet P21 ook steeds meer het belang van eigen meningsvorming door de raad. Het gaat er van komen. Ook u kunt straks met ons in gesprek over de nieuwe toekomst van Bunnik.