Welke route kiezen we?

Begin oktober stuurde het college hun plan voor een snelle fietsverbinding richting het Utrecht Science Park. VIa de groenstrook van het Eikenpad. De mogelijkheid om subsidie te krijgen was de aanleiding voor het college om dit proces in gang te zetten. Dat plan doet pijn op een collectief litteken van Bunnik en het duurde ook niet lang voor de eerste kritische geluiden en ingezonden brieven verschenen. Waarom ontstaat er zo kort nadat het stof van het project Hoenderik is neergedaald opnieuw grote beroering? De nota bevat spierballentaal van het college : “* we kunnen er geld voor krijgen, *we kunnen het zelf beslissen, *jullie zeggen zelf altijd dat fietsen belangrijk is, * die mensen die komen te wonen bij het station moeten toch ergens kunnen fietsen en *een dergelijke fietsroute geeft een zeker gewicht in de regio als we ons aanbieden als potentiële woningbouwlocatie”.  Die redenering lijkt ijzersterk. Er past geen burgerparticipatie in voor de keuze van het tracé, alleen voor de inrichting. Dat is helder zou je zeggen. Toch ligt het net wat ingewikkelder. Er staat dat het college haar medewerking toegezegd heeft aan U Ned onder het voorbehoud van de instemming van de raad. Onduidelijk is waar die instemming over zou moeten gaan. De kwestie geld is ook vaag. Er staat in de nota dat het bedrag niet genoeg is om alles uit te voeren. Gaat het Bunnik toch geld kosten? En hebben we eigenlijk al besloten dat we gaan bouwen bij het Stationsgebied? Staan we positief tegenover het aanbod van Bunnik aan de regio als potentiële woningbouwlocatie? We zien als CDA  een terugkerend patroon. Er worden balletjes opgeworpen en plannen gepresenteerd, maar een breed gedeeld toekomstplan voor Bunnik ontbreekt. Waar moeten we de plannen aan toetsen? Dat zorgt voor zand in de raderen en een krakend bestuur. Ook  andere fracties lijken te gaan begrijpen dat het niet efficiënt werken is zo. De raad en het college slaan steeds vaker verschillende routes in. Het tast de geloofwaardigheid bij onze inwoners en de regio aan. Voor goede discussies, zoals over het Eikenpad moeten we als gemeente beter beslagen ten ijs komen. Een goede omgevingsvisie met een breed gedragen schets van het toekomstbeeld van Bunnik is dan de enige goede route die we samen in moeten slaan.

Leny Visser CDA fractie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *