Van de zonnige kant bekeken

De zon geeft energie. Op zonnige dagen zie je vaak alleen maar vrolijke mensen. Je wilt naar buiten en lekker genieten van onze prachtige omgeving. Waar vind je zoiets, een prachtige omgeving met maar liefst twee werelderfgoederen liggen: de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Maar ons mooie gebied staat onder druk. Meer woningen, energie opwekken, meer mensen die willen recreëren, meer mobiliteit, de klimaatmaatregelen. Dat kan toch niet samengaan zou je denken. Omdat het zo mooi is in de regio willen veel mensen hier wonen. We willen daarvoor ruimte maken. Maar we vinden ook dat we zuinig moeten zijn op ons prachtige buitengebied. Het kleinschalige dorpse karakter van onze dorpen mag niet zomaar verdampen in verstedelijking. In onze planen voor de lange termijn willen we daar rekening mee houden.

Langs de A12 en Fort Vechten is zoekgebied voor windmolens. Klapwiekend valt er schaduw over ons zonnige gevoel. Hoe combineert dat met bebouwing? We willen graag in samenspraak met de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Veenendaal en Renswoude een Zonnelint langs de A12. Met de gezamenlijke CDA-fracties hebben we daarvoor een voorstel gedaan. In Bunnik werd dat op 18 juni jl. door alle fracties ondersteund. Een succes? Nee, de wethouder denkt er alleen nog over na. Die spreekt met de regio over de zoekgebieden voor de windmolens. We moeten in september gaan besluiten over een achterhaalde situatie door de uitspraken van de rechter.

Het energievraagstuk komt ook terug in onze lokale toekomstvisie, de omgevingsvisie. Waar willen we nu zelf dat er ruimte voor nieuwe energie komt? Willen we die verstedelijking wel? We hopen dat het college in de herfst de tijd neemt om met ons allemaal in gesprek te gaan. Dat de zon blijft schijnen, dat het over heel veel jaren ook nog leuk is om in Bunnik naar buiten te gaan. Dat we niet tussen de huizen naar onze werelderfgoederen moeten zoeken. De verkiezingen geven u ook een kans uw mening te geven. We schrijven aan ons programma. Wilt u meedenken, laat het ons weten. Stuur een mail naar m.vanvulpen@bunnik.nl. Volgend jaar gaan de verkiezingen over de toekomst van ons dorp.

Maarten van Vulpen
fractieassistent CDA

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *