Snel bijbouwen, maar geen 4.300 woningen!

Dit voorjaar is in de gemeenteraad het ‘Woonbeleid’ behandeld. Dat is een belangrijk raadsvoorstel waarmee we vastleggen hoeveel en welke typen woningen we de komende jaren in de gemeente willen bijbouwen. Hierna licht ik toe waarom het CDA tegen het voorgestelde woonbeleid heeft gestemd, hoewel daar zeker ook goede punten in staan. Zo steunen wij het plan om bij nieuwbouw in te zetten op meer sociale huurwoningen, meer betaalbare middenhuur- en koopwoningen en meer woningen specifiek voor jongeren, starters en ouderen. Ook het uitgangspunt om 25% van de sociale huurwoningen met voorrang aan eigen inwoners uit de gemeente toe te wijzen, vinden wij een goed idee.

De reden dat het CDA het woonbeleid toch niet heeft willen steunen, is dat het college ook voorstelt om tot 2040 het enorme aantal van 4.300 woningen bij te bouwen. Hiermee wil het college het aantal woningen in onze dorpen in 16 jaar met maar liefst 65% laten groeien, want nu staan er ca. 6.600 woningen in onze gemeente. Dit betekent dat we ruim drieënhalve keer het aantal woningen bijbouwen dat in De Kersenweide is voorzien! Dat is een totale metamorfose van onze woonomgeving. Voor het CDA is dat niet het toekomstbeeld voor onze dorpen dat we voor ogen hebben. De realisatie van dit enorme aantal woningen is ook totaal niet realistisch. Waar moeten al die woningen komen?

Het CDA wil gezien de woningnood zeker snel woningen bijbouwen, maar niet 4.300. Wij willen ook het kleinschalige, dorpse en groene karakter van onze dorpen, dat veel inwoners juist zo waarderen, zoveel mogelijk behouden. Wij kiezen er daarom voor om minder woningen te bouwen tot 2040, namelijk ca. 2.000, vooral in De Kersenweide. Met dit aantal kunnen we prima in onze eigen toekomstige woningbehoefte voorzien, terwijl we ook een bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood in de regio.

Het CDA heeft nog een amendement ingediend om het aantal van 4.300 uit het woonbeleid te schappen, maar dat kreeg onvoldoende steun. Het plan om 4.300 woningen bij te bouwen bleef dus gehandhaafd. Dat vinden wij echt ongewenst en daarom hebben wij dus, als enige fractie, tegen het voorgestelde woonbeleid gestemd.

Rik Aertsen
Raadslid CDA

Dit artikel verscheen eerder als Raadspraat in het Bunniks Nieuws.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *