‘Meer doen en minder plannen maken.’

‘Meer doen en minder plannen maken.’ Eindelijk die veel besproken ‘Huiskamer van Bunnik’ realiseren. Niet weer een visie opstellen. Dat was het uitgangspunt van het amendement van de CDA fractie tijdens de afgelopen begrotingsraad. In dit geval specifiek voor de ‘Huiskamer van Bunnik’, maar het is een uitgangspunt dat we breder uitdragen. Uiteraard is het belangrijk om helder te hebben waar geld wel en niet aan wordt uitgegeven, en hier een visie aan vooraf gaat. Maar als deze visie al is geschreven door de maatschappelijke organisaties, en we deze onderschrijven, waarom zouden we dan niet gelijk overgaan tot ‘doen’? 

Een meerderheid van de gemeenteraad was het hier, na debat en een schorsing, mee eens en stemde voor dit amendement. Dit betekent dat de ‘Huiskamer van Bunnik’ nu daadwerkelijk kan gaan starten, en dat er geld beschikbaar is voor de uitvoering. Een plek waar men elkaar ongedwongen kan ontmoeten. Onder het genot van een kop koffie of thee even praten met dorpsgenoten. Even horen hoe het met je is, of wat je bezig houdt. Het klinkt eenvoudig, maar is broodnodig in deze tijd van individualisering. 

Maatschappelijke organisaties, van sportclub tot VluchtelingenWerk, van carnavalsvereniging tot voedselbank, vormen samen de basis voor het prettige leefklimaat in de gemeente Bunnik. Al deze organisaties dragen bij aan ‘ons Werkhoven, Odijk en Bunnik’. Soms met (financiële) ondersteuning van de gemeente, soms volledig op eigen kracht.

Op 30 november gaan wij als gemeenteraad graag het gesprek aan met vertegenwoordigers van deze organisaties. Onder meer over de samenwerking met de gemeente, maar ook over regeldruk en de manier waarop we deze organisaties beter in hun kracht kunnen zetten. Via de griffie zijn de organisaties benaderd. Mocht u hierbij willen aansluiten en nog niets gehoord hebben, neem dan contact op via griffie@bunnik.nl.

Voor steeds meer taken werkt de gemeente samen met vrijwilligers. Denk aan het begeleiden van de Oekraïense vluchtelingen of de integratie van statushouders door VluchtelingenWerk. De vrijwilligers die iedere week op de vele sportvelden in de gemeente een rol als trainer, coach of scheidsrechter vervullen. De mantelzorgers die zorgen voor hun naasten. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat deze mensen ook zoveel mogelijk kunnen doen en niet een dagtaak hebben aan hun contacten met de overheid? We spreken u graag op 30 november!

Maarten van Vulpen
Fractievoorzitter CDA Bunnik

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *