In gesprek met maatschappelijke organisaties

Afgelopen donderdag gingen we als gemeenteraad in gesprek met de vele maatschappelijke organisaties die onze gemeente rijk is. Een lang gekoesterde wens, die nu eindelijk gestalte kreeg.

Bunnik Samen, sportclubs, seniorenactiveiten, VluchtelingenWerk, sociaal raadslieden, Handje Helpen en vele andere organisaties hadden de weg naar het gemeentehuis gevonden. Om met elkaar, en de raadsleden, het gesprek aan te gaan over hetgeen deze organisaties bezig houdt, hoe de samenwerking met ‘de gemeente’ wordt ervaren, en actuele thema’s. Bijvoorbeeld de impact van de almaar stijgende kosten voor energie. Het feit dat het niet meer voor iedereen vanzelfsprekend is om vrijwilligerswerk te verrichten. Maar ook het proces rondom het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Waardevolle gesprekken, waarbij veel informatie gedeeld is met ons als raadsleden. Informatie die we mee nemen in de overwegingen en afwegingen tijdens onze vergaderingen. En uitnodigingen om het gesprek op een later moment voort te zetten of verder in te zoomen op uitdagingen die er spelen.

Ik heb heel veel waardering voor alles wat er in de gemeente Bunnik dankzij vrijwilligers kan plaatsvinden. Denk aan de Sinterklaasintochten. Hoe vrijwilligers bijdragen om ook achter de voordeur zorg en aandacht te bieden. Hoeveel vrijwilligers er wekelijks op de sportvelden of bij scouting zorgen voor waardevolle uren voor onze kinderen. Daarom is het goed om te horen wat er leeft onder deze maatschappelijke organisaties en hoe wij bij kunnen dragen aan het zo goed mogelijk uitvoeren van hun taken en missie. We moeten zuinig zijn op onze vrijwilligers!

Wat ons betreft gaan we dit vaker doen. Zo’n informele informatieavond brengt veel zinvolle informatie naar boven. En het biedt de kans om met organisaties te spreken, in plaats van over deze organisaties. Dat doen we immers al genoeg! Er zijn meer thema’s die zich lenen voor soortgelijke informatieavonden.

Heeft u een actueel thema dat u met ons als raadsleden wilt bespreken? De verschillende fracties binnen de gemeenteraad kunnen onderwerpen op de agenda zetten. Of neem contact op via m.vanvulpen@bunnik.nl. We gaan graag het gesprek aan! De gemeenteraad is immers de afvaardiging van de inwoners in het bestuur van onze gemeente.

Maarten van Vulpen
Fractievoorzitter CDA Bunnik

Eerder verschenen als raadspraat in het Bunniks Nieuws.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *