Geen woorden, maar daden, ook bij geluid!

In het raadsprogramma hebben alle fracties in de raad samen het volgende afgesproken:

,,Het college draagt zorg voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugbrengen van geluidshinder in de gemeente en neemt maatregelen in dat kader. Bij nieuwbouwplannen wordt inzichtelijk gemaakt of kan worden voldaan aan de WHO-normen.”

Als je van deze afspraak uitgaat, dan is het wel heel tegenstrijdig dat het college de geluidsnormen rond de N229 juist wil verhogen (tot het wettelijk maximum van 63 dB). Wellicht heeft het college hier goede en belangrijke redenen voor, maar zowel de raad als de inwoners zijn daar niet van de op hoogte gebracht door het college. En dat vinden we als CDA-fractie erg jammer. Nieuwbouw is ontzettend belangrijk om tegemoet te kunnen komen aan het grote woningtekort, ook in onze gemeente. Tegelijkertijd vinden we ook de gezondheid van onze huidige en toekomstige bewoners ontzettend belangrijk. Daarom hebben we als raad ook die afspraak over geluidshinder en luchtkwaliteit gemaakt.

Zeker bij zo’n groot project als de Kersenweide is het zaak om de raad en de inwoners goed en vooral ruim van tevoren te informeren over die maatregelen die nodig zijn om het project te doen slagen. We willen immers niet alleen huizen bouwen, maar we willen ook dat dat groen en duurzaam gebeurt. Maar ook moet daarbij de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners worden meegenomen en het verhogen van de normen voor geluid past daar niet in.

Daarom vinden we dat het college er in eerste instantie alles aan moet doen om te voorkomen dat de geluidsbelasting omhoog moet. Daarover willen we graag in debat met de raad, het college en de inwoners. De zorgen die we hebben over de blootstelling aan geluid en slechte luchtkwaliteit hebben we al zeer geruime tijd en staan ook als kernthema’s in ons verkiezingsprogramma genoemd. Daarom hebben we veel vragen gesteld aan het college over deze kwestie. We hopen op spoedige antwoorden. Op maandag 29 januari a.s. is er een inloop-mogelijkheid bij de gemeente van 16.00-20.00 uur over dit onderwerp.

Annemarie Huijsman,
Raadslid CDA Bunnik

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *