Geen gewone wijk bij Odijk

De raad sprak in het Open Huis over Odijk West. Het debat verliep stroef. Er was grote verwarring over het detailniveau in het Programma van Eisen. Ging het om dubbelgebruik van slaapkamers voor thuiswerkers  of de hoofdlijnen voor een mooie woonomgeving met keuzes voor groen, wegen en leefbaarheid?

Wethouder Dekker bedoelde hoofdlijnen zoals de woningdichtheid, bouwen met gebruik van de natuur en helderheid over de fysieke verbinding met het dorp Odijk. Hierover is nog veel onduidelijk. Het CDA wil meer zekerheid over de ontsluiting van de wijk en de inrichting van de N229. Omlegging is voorlopig niet aan de orde en het komt er misschien zelfs nooit van. De wethouder schetst daarover een droombeeld. Dan oogt Odijk West ineens een stuk minder aantrekkelijk met alleen twee tunnels en een dikke weg door het dorp. Maar er was meer. De verhouding tussen parkeren en groen en woningen moet veranderen. Meer aandacht voor thema’s rond het klimaat.

Aanpassen van de keuzes vraagt tijd en aandacht. Het heeft invloed op de haalbaarheid.  Maar volgens de wethouder hebben we geen tijd meer voor een gesprek in de raad.

 Het CDA vroeg om ruimte voor een verdiepingsslag over de N229. P21 vroeg meer tijd om de parkeernorm en de groene inpassing van de wijk onder de loep te nemen. Dit kon de fractievoorzitter van de Liberalen niet accepteren. Met een ongehoord felle aanval op de woordvoerder van P21 maakte hij duidelijk hoe machtspolitiek in Bunnik al jaren functioneert. Extra tijd vragen was een schande.de Liberalen bestrijden P21 op het gebied van de windmolens, maar garanties om Odijk voor een 4-baansweg te behoeden zijn blijkbaar niet nodig.

De drijfveer voor de Liberalen leek steun voor de wethouder.

Wethouder Dekker sloeg de toon aan van slachtoffer. Met respect voor het democratisch proces en gelijk een discussie op hoofdlijnen in de omgevingsvisie had het allemaal zo ver niet gekomen. Ze is geen slachtoffer, maar koos zelf voor deze route naar blamage. Zonder goed proces geen goede inhoud. De aanpak van het college is een gemiste kans. Met een dik document met vage teksten kun je onder hoge druk geen toekomstbestendige wijk realiseren.

Leny Visser

CDA fractie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *