Een lange winterstop?

Het WK is begonnen. Maar ik nodig u uit voor een rondje langs de velden in onze dorpen. Verenigingen en stichtingen zijn heel belangrijk voor onze voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en sociale ontmoeting. Deze organisaties hebben, zoals wij allemaal, te maken met sterk gestegen energieprijzen. De hogere energiekosten kunnen grote gevolgen hebben, bijv. in de vorm van hogere (contributie-)bedragen die leden en gebruikers moeten betalen of een verminderd aanbod van voorzieningen. Ik deed navraag bij een voetbalclub en tennisclub in onze gemeente. Deze clubs verwachten deze winter respectievelijk misschien wel €20.000 en €10.000 meer energiekosten te hebben dan vorig jaar.

Of organisaties in de problemen komen, verschilt uiteraard per organisatie. Sommige organisaties hebben nog een energiecontract met een vaste lage prijs, terwijl anderen al met hoge variabele prijzen te maken hebben. En de ene organisatie heeft meer financiële buffers dan de andere. Het prijsplafond voor gas en elektriciteit betekent in ieder geval niet dat de problemen zijn opgelost. Het maximumtarief voor gas en elektriciteit geldt immers slechts tot een bepaald maximum verbruik en sommige organisaties verbruiken veel meer, waarvoor zij wel de hoge marktprijs moeten betalen.

Als CDA vinden wij het heel belangrijk dat onze voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en sociale ontmoeting blijven bestaan en voor iedereen toegankelijk blijven. Wij hebben daarom het initiatief genomen voor een motie, die in de laatste raadsvergadering door alle fracties werd ondersteund. In de motie verzoeken wij het college te inventariseren in hoeverre verenigingen en stichtingen door stijgende energiekosten in de problemen komen en daarbij ook te vragen welke maatregelen de organisaties zelf al nemen of nodig vinden. Wij vragen het college om de raad over de uitkomst te informeren en – als dat nodig is – oplossingen aan de raad voor te leggen. Het college heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan. Want laten we er samen voor zorgen dat iedereen deze winter kan blijven sporten, muziek kan blijven maken en elkaar kan blijven ontmoeten!

Rik Aertsen,
Raadslid CDA

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *