De Vergeten Hoek

In Werkhoven maakt een aantal inwoners zich zorgen over de verkeersveiligheid, maar ook de leefbaarheid in het dorp. Verenigd in de initiatiefgroep Leefbaar en veilig Werkhoven hebben zij een plan geschreven wat als start kan dienen voor een dorpsplan.

Enkele weken geleden spraken we zowel in het open huis als tijdens de gemeenteraadsvergadering uitgebreid over de visie voor het dorpshart van Odijk. Deze is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld en er wordt gewerkt aan een uitvoeringsdocument.

Twee situaties die sterk op elkaar lijken. Waar het college van burgemeester en wethouders het plan in Odijk ondersteunt, krijgen de initiatiefnemers in Werkhoven te horen dat er geen capaciteit en geen budget is en dat dit ‘maar moet wachten tot na de verkiezingen’. Een gemiste kans. Zeker omdat ook hier het initiatief vanuit de bevolking komt. Vanuit onder meer de provincie zijn potjes beschikbaar om de leefbaarheid in de kleine kernen te stimuleren. Dit potje wordt voor Odijk aangewend, terwijl er in Werkhoven evengoed gebruik van kan worden gemaakt. En met de ervaring uit Odijk, zou een participatietraject toch ook eenvoudig te organiseren moeten zijn?

De noodzaak in Werkhoven is wellicht nog wel hoger dan in Odijk. Al geruime tijd is duidelijk dat de plaatselijke supermarktondernemer voornemens is te stoppen. Om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in Werkhoven op peil te houden, zou het goed zijn dat we dit soort signalen pro-actief meenemen in de besluitvorming. Ondanks het feit dat er een aantal gemeenteraadsleden uit Werkhoven komen, is er tijdens de behandeling van het bestemmingsplan voor de Heeren van Werkhoven nooit gesproken over andere zaken dan wonen.

Vaak wordt gezegd dat men wel even naar een winkel in de omgeving kan gaan. In tijden waarin we verwachten dat mensen steeds langer thuis wonen, en niet iedereen even mobiel meer is, dan moeten we er met elkaar voor blijven zorgen dat deze voorzieningen op loopafstand zijn. Zeker als het halen van de boodschappen ook een praatje betekent.

Laten we op korte termijn met de initiatiefnemers uit Werkhoven kijken, hoe we de vliegwielwerking kunnen activeren, die zij voor ogen hebben. En niet wederom bevestigen dat ‘De Vergeten Hoek’ nog altijd actueel is …

Maarten van Vulpen

Fractieassistent CDA Bunnik

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *