De toekomst van Bunnik in de regio

De afspraak met onze kiezer in het verkiezingsprogramma is duidelijk: We willen het dorpse en groene karakter van Bunnik behouden. Het staat ook zo namens de inwoners in de Strategische Agenda. Daar gaan we ook voor. Bouwen in Odijk West is goed, al jaren het beleid. Onderzoek naar wat mogelijk is in het Stationsgebied ook. Al langer speelt de wens van grotere woningbouwplannen bij het bestuur van Bunnik, maar heel concreet was dat niet. Nu beginnen deze grote woningbouwplannen steeds duidelijker in beeld te komen.

In U16 verband spreken de regionale colleges met elkaar over alle ingewikkelde zaken zoals woningbouw, klimaat, groen, energie en mobiliteit. Daar is samen het Integraal Ruimtelijk Perspectief opgesteld.

Nu ligt het IRP op tafel ter beoordeling door de raad en gaan we een zienswijze formuleren. Het staat 24 juni op de agenda van het Open Huis en op 8 juli in de raad. In het IRP staat onder andere het bouwen van 5000 woningen in Bunnik rondom OV-knooppunt en op de kaart( pag 155) is te zien dat die gedacht zijn in de oksel van de A12 en de Limesbaan.

Vanuit welk mandaat brengt het college dit plan in bij de U16? We hebben in Bunnik nog geen actueel, goed onderbouwd beeld van de toekomst van ons dorp waar dit plan in te vinden is. De uitleg van het college en de projectleiders van het IRP is dat het geen formele status heeft. Het is een perspectief waar ambities in verwerkt zijn. Het moet dienen als lobbydocument bij Provincie en Rijksoverheid. Dat kan leiden tot subsidies en toestemming voor plannen die afgestemd zijn in de regio. Dit klinkt verstandig, maar de inhoud strookt niet met ons verkiezingsprogramma. We hebben ons eerder uitgesproken tegen een vierde woonkern in de gemeente Bunnik.

Als dit soort bouwvlekken eenmaal op papier staan gaan ze al snel een eigen leven leiden.  

De reactie van het CDA zal in ieder geval zijn dat we allereerst met elkaar in Bunnik een besluit moeten nemen over de herijking van ons toekomstbeeld. Wij als fractie met onze achterban en als  raad met de inwoners. Na deze discussie, met burgerparticipatie, is het aan de  gemeenteraad om te beslissen over de toekomst van Bunnik.

Laten we met zijn allen werken aan een mooie toekomst voor Bunnik.

Een link naar het IRP is te vinden op de website cdabunnik.nl

Cor Kool, gemeenteraadslid namens het CDA

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *