Bovenaan het lijstje

In veel lijstjes staat Bunnik bovenaan. Denk aan het jaarlijkse lijstje ‘Beste gemeente om in te wonen’ van Elsevier. Bunnik is hier al jaren de aanvoerder van de lijst voor de provincie Utrecht. Maar ook minder rooskleurige lijsten als de lijst met woonlasten per inwoner wordt door Bunnik aangevoerd. 

De woonlasten voor onze inwoners zijn namelijk gemiddeld al de hoogste in de regio, zo blijkt uit recent onderzoek van Vereniging Eigen Huis.  Het afgelopen jaar is het bedrag dat onze inwoners aan woonlasten kwijt zijn ook veel sneller gestegen dan in alle buurgemeenten. Deze tendens kan wat het CDA betreft niet zo doorgaan. Bezuinigen is dus onvermijdelijk.

En dit jaar misschien nog wel meer, met het komende ‘ravijnjaar’ in het vooruitzicht. Het jaar 2026 waarin de uitkering van de Rijksoverheid naar gemeenten maar liefst 3 miljard euro lager uitvalt. Dat heeft gevolgen, ook voor Bunnik. Een groot deel van het beleid dat we hier in Bunnik uitvoeren, is door de Rijksoverheid opgelegd. De wijze waarop we dit uitvoeren, daarop hebben we invloed. 

En dat er keuzes gemaakt moeten worden is deels zichtbaar in de kadernota. Toch lijkt het besef maar beperkt doorgedrongen. Op individuele dossiers lijkt de ambitie groter dan de wens om de lasten voor inwoners binnen de perken te houden. Donderdagavond discussiëren we bijvoorbeeld over de “Groene Koers 2024-2040” en het “Grondstoffenbeleid”. 

In het eerste dossier wordt ingezet op een ‘accent variant’, waarbij we 60.000 euro in gaan zetten om voor dit geld vervolgens voorstellen te gaan schrijven waarmee we dan, hopelijk, subsidie ontvangen om dit uit te voeren. Wat ons betreft een hoop onzekerheden.

Bij het “Grondstoffenbeleid” is het streven om de stroom restafval, de grijze container, te verkleinen. Wat ons betreft een goede keuze. Daarnaast worden echter, boven op de wettelijk verplichte maatregelen, nog een aantal extra keuzes gemaakt, waardoor per huishouden de jaarlijkse kosten voor de afvalstoffenheffing met 13 euro per jaar omhoog gaan. Lagere service, maar aanzienlijk meer kosten. Als we ervoor kiezen om de wettelijk verplichte maatregelen door te voeren, stijgen de kosten nog steeds met 7 euro per jaar per huishouden. Wat ons betreft is dit op dit moment ambitieus genoeg, om de woonlastenstijging nog enigszins binnen de perken te houden.

Keuzes maken. Het zou fijn zijn als we op het ‘woonlasten-lijstje’ een paar posities gaan zakken!

Maarten van Vulpen
Fractievoorzitter CDA Bunnik

Deze column verscheen eerder als Raadspraat in het Bunniks Nieuws.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *