CDA Bunnik dient amendement in voor duurzaam bouwen zonder aardgasaansluiting

Tekst amendement CDA Bunnik Onderwerp: Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan Beslispunt 1 van het besluit het volgende kader toe te voegen: “1.7. Er wordt duurzaam gebouwd waarbij de woningen niet op het aardgasnetwerk worden aangesloten. ” Overwegingen : – Landelijk hebben we …

CDA Bunnik dient amendement in voor duurzaam bouwen zonder aardgasaansluiting Lees verder »