Leny Visser

Over mijzelf

Ik ben Leny Visser en ik woon zo’n jaar of twintig met veel plezier in Werkhoven. Ik woon met mijn man Marius in de molenaarswoning bij de monumentale Korenmolen aan de rand van Werkhoven. Onze twee kinderen zijn het huis uit. Het wonen op zo’n mooie plek in het buitengebied levert van alles op. Er is veel ruimte en groen. Dat levert ook veel werk op zoals het bijhouden van de hoogstamboomgaard, de weilandjes met schapen, de hagen en natuurlijk het onkruid. Het is heerlijk om veel buiten te zijn. Naast deze bezigheden doe ik de administratie en hand- en spandiensten voor het garagebedrijf van mijn man.

Mijn motivatie voor de raad

Vanaf maart 2010 zit ik in de gemeenteraad voor het CDA. Het CDA hecht veel waarde aan de eigen kracht van de burgers in de samenleving. Deze saamhorigheid is het waard om ondersteund te worden, het kan voor de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners veel betekenen. Dat spreekt me aan en daar zet ik me graag voor in. De inbreng en bijdrage van inwoners is van belang voor de samenhang in de dorpen en als basis voor het gevoerde beleid door de gemeente. Dat moet een vaste plek krijgen in de voorbereiding van alle plannen.

Werkhoven is over het algemeen een mooi voorbeeld van een krachtige, zelfredzame maatschappij, maar er zijn ook bedreigingen. De voorzieningen staan onder druk en het valt niet mee voor de jongeren die hier willen blijven wonen om een woning te vinden. Werkhoven moet niet te lang wachten om gebruik te maken van mogelijkheid die de Provincie geeft aan uitbreiding van kleine kernen. Om te beginnen moet de onderliggende visie opgesteld worden.

Ik zit al jaren in de gemeenteraad en geef graag ruimte aan nieuwe mensen, maar ben me er ook van bewust dat er maar beperkt vertegenwoordiging in de raad is vanuit Werkhoven. Daarom stel ik mij, indien nodig, graag beschikbaar vanuit mijn wortels in Werkhoven en vanuit mijn ervaring met alles wat er speelt in het buitengebied.