Zonnelint levert evenveel energie op als 9 – 12 windmolens

CDA regiofracties: zonnelint langs de A12 van Bunnik tot Ede

De CDA fracties van Veenendaal, Renswoude, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug en Bunnik komen met een gezamenlijk pleidooi om langs de noordelijke kant van de A12 tussen Bunnik en Ede een zonnelint met zonnepanelen te (laten) realiseren. Dit in plaats van windmolens van 240 meter hoog die in sommige plannen worden genoemd.

De CDA’ers komen met dit idee omdat zij te weinig draagvlak voor megamolens in de Regionale Energie Strategie regio’s Amersfoort, U16 en Foodvalley zien. “We merken dat inwoners zich grote zorgen maken over de komst van de megamolens”, stellen de CDA-regiofracties. “Een uitgestrekt zonnelint langs de A12 stuit op minder weerstand en levert toch een belangrijke bijdrage aan de opwekking van duurzame energie. En dat is hard nodig om de ambities van het Klimaatakkoord en Verdrag van Parijs te halen.”  

Inschatting opbrengst zonnelint

Een dergelijk zonnelint met zonnepanelen levert, afhankelijk van de techniek en de mogelijke breedte (20 tot 40 meter) van het zonnelint, een opgewekt vermogen op van gemiddeld 3 MW per kilometer op. Dat is over een afstand van 15 – 20 kilometer (netto – effectief) een totale opbrengst van naar schatting 45 – 60 MW 1), vergelijkbaar met 9 – 12 windmolens van 5MW elk. Door de steeds betere techniek bij nieuw ontwikkelde zonnepanelen kan de opbrengst zelfs hoger uitvallen.

Een zonnelint aan de noordzijde heeft als voordeel dat er vanwege de ligging meer zonlicht wordt opgevangen. Het lint is visueel af te schermen en bij de aanleg is slechts 1 kabel langs de A12 nodig. “Het zonnelint voorkomt tevens dat de dorpen en steden langs de A12 worden geconfronteerd met 240 meter hoge kolossen van windmolens. Een mooi compromis”, vinden de CDA-regiofracties.

Deze maand moeten gemeenteraadsleden een besluit nemen over de zogenaamde Regionale Energie Strategieën (RES-sen); dat zijn plannen waarmee regio’s aangeven hoe en waar zij tot 2030 meer duurzame energie willen opwekken met zon en wind. Het alternatieve plan om windmolens langs de A12 te vervangen voor een uitgestrekt zonnelint gaat over 3 RES-regio’s heen (U16, Amersfoort, Food Valley) en de actie van de samenwerkende CDA-fracties is daarmee uniek. De CDA – fracties vertrouwen er op dat Rijkswaterstaat – de eigenaar van de berm –  gezien de landelijke verplichtingen die het kabinet op zich heeft genomen in het klimaatakkoord, mee wil werken aan de realisatie of zelfs de realisatie op zich neemt.

  1. Ter toelichting: een vlak met zonnepanelen levert circa 1 MW per hectare op. Een zonnelint van 10 meter breed is het equivalent van 1 Ha per kilometer. Op een flink deel van het traject is een zonnelint van 40 meter breed mogelijk. Op de smaller gedeelten is een lint van 20 meter breed haalbaar.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *