CDA Bunnik dient amendement in voor duurzaam bouwen zonder aardgasaansluiting

Tekst amendement CDA Bunnik

Onderwerp:
Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan Beslispunt 1 van het besluit het volgende kader toe te voegen: “1.7. Er wordt duurzaam gebouwd waarbij de woningen niet op het aardgasnetwerk worden aangesloten. ”

Overwegingen :
– Landelijk hebben we ons verbonden aan het behalen van de doelstellingen zoals neergelegd in het klimaatakkoord van Parijs.
– Landelijk is in de energienota vastgelegd dat tussen 2040 en 2050 alle woningen losgekoppeld  moeten zijn van het aardgasnetwerk. De regie voor deze operatie is neergelegd bij de gemeenten.
– Omdat zowel het aanleggen van de infrastructuur voor aardgas als het loskoppelen daarvan kosten met zich meebrengen is het niet voor de hand liggend nu nog nieuwbouw te plegen met aansluiting op het aardgasnetwerk. Dat gaat zowel burgers als de gemeente op termijn op kosten jagen.
– Bunnik maakt deel uit van de U10 en heeft zich gecommitteerd aan het gezamenlijke statement van de U10 over gasloos bouwen wat ze op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober jl. heeft gepresenteerd . Hierin staat : “een gezamenlijk statement geeft een duidelijk signaal aan de projectontwikkelaars in deze regio en voorkomt onnodige investeringen in het gasnet” *
– Wethouder Erika Spil zei tijdens de presentatie van dit gezamenlijke statement : “Aardgasvrij bouwen in de nieuwbouw is een eerste klap die we kunnen maken en een heel goede mogelijkheid om te beginnen met Nederland van het aardgas af te halen. Bij de bestaande bouw is dat een stuk moeilijker, want de technologie is nog niet zo ver. Om in 2050 in heel Nederland de woningen aardgasvrij te krijgen moeten er per dag 1000 woningen van het aardgas af. Als we  nu met nieuwbouw beginnen zijn we straks bij de bestaande bouw klaar om een grote slag te slaan.*
– Het CDA onderschrijft dit statement en wil met het oog op de toekomst nu starten met deze transitie.

* citaat overgenomen van website Bunnik.nl

Ondertekening:  Fractie:  L. Visser
CDA

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *