Samenleving

Hoe er bij de overdracht van de begraafplaats naar de gemeente een lijk uit de kast kwam

Als CDA fractie vinden we het belangrijk om de algemene begraafplaats in Bunnik te behouden en ook de kwaliteit te waarborgen. Dienstverlening moet in principe kostendekkend zijn. Dat dit bij een begraafplaats niet mogelijk is, begrijpen we. Inkomsten worden enkel gerealiseerd vanuit de uitgifte van graven en de verlenging van grafrechten. Deze wegen niet op […]

Hoe er bij de overdracht van de begraafplaats naar de gemeente een lijk uit de kast kwam Lees verder »

U krijgt het woord!

Met ingang van deze maand is de raad begonnen om op een andere manier te vergaderen. Bij die nieuwe manier van vergaderen krijgen de bewoners meer de gelegenheid om bij de raad aan te schuiven en in te spreken. De raad wil meer inwoners bij de besluitvorming kunnen betrekken. Maar we willen ook eerder en

U krijgt het woord! Lees verder »

Flexwoningen?

Het college wil 48 tijdelijke (sociale) huurwoningen voor het gemeentehuis plaatsen. Flexwoningen kunnen een goede noodoplossing zijn voor woningnood. Maar het CDA heeft aarzelingen of het plaatsen van flexwoningen op dit moment en op deze locatie verstandig is. De bouw van de Kersenweide, waar 360 sociale huurwoningen komen, gaat bijna van start. De eerste woningen

Flexwoningen? Lees verder »