Klimaat

Zonnelint levert evenveel energie op als 9 – 12 windmolens

CDA regiofracties: zonnelint langs de A12 van Bunnik tot Ede De CDA fracties van Veenendaal, Renswoude, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug en Bunnik komen met een gezamenlijk pleidooi om langs de noordelijke kant van de A12 tussen Bunnik en Ede een zonnelint met zonnepanelen te (laten) realiseren. Dit in plaats van windmolens van 240 meter hoog die …

Zonnelint levert evenveel energie op als 9 – 12 windmolens Lees verder »

Concept Integraal Ruimtelijk Perspectief

Het concept van het Integraal Ruimtelijk Perspectief U16 is beschikbaar. Daarin hebben 16 gemeenten in deregio Utrecht een gezamenlijke ontwikkelrichting tot 2040 opgesteld. Lees het volledige rapport hier.

CDA Bunnik dient amendement in voor duurzaam bouwen zonder aardgasaansluiting

Tekst amendement CDA Bunnik Onderwerp: Kaders herontwikkeling voormalig terrein CNV Bouw- en houtbond aan de Oude Haven in Odijk Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan Beslispunt 1 van het besluit het volgende kader toe te voegen: “1.7. Er wordt duurzaam gebouwd waarbij de woningen niet op het aardgasnetwerk worden aangesloten. ” Overwegingen : – Landelijk hebben we …

CDA Bunnik dient amendement in voor duurzaam bouwen zonder aardgasaansluiting Lees verder »