Bestuur

Algemene beschouwingen 2023

Tijdens de Algemene Beschouwingen, op donderdag 9 november, gaf onze fractievoorzitter Maarten van Vulpen de volgende bespiegeling op de stand van zaken in de gemeente Bunnik: Voorzitter, de Algemene Beschouwingen. Een goed moment, om aan de hand van de programmabegroting te kijken naar de richting die we als gemeente op gaan de komende jaren, maar […]

Algemene beschouwingen 2023 Lees verder »

Hoe er bij de overdracht van de begraafplaats naar de gemeente een lijk uit de kast kwam

Als CDA fractie vinden we het belangrijk om de algemene begraafplaats in Bunnik te behouden en ook de kwaliteit te waarborgen. Dienstverlening moet in principe kostendekkend zijn. Dat dit bij een begraafplaats niet mogelijk is, begrijpen we. Inkomsten worden enkel gerealiseerd vanuit de uitgifte van graven en de verlenging van grafrechten. Deze wegen niet op

Hoe er bij de overdracht van de begraafplaats naar de gemeente een lijk uit de kast kwam Lees verder »

Plannen veranderen

Afgelopen donderdag zou er in het open huis gesproken worden over de plannen voor het stationsgebied. Het college heeft kort voor de voorjaarsvakantie een video gepresenteerd, evenals de gebiedsvisie, welke ook te downloaden is vanaf de projectwebsite. Een project van een aanzienlijke omvang, wat ongetwijfeld tot flinke discussies zal leiden. Zowel politiek als met de

Plannen veranderen Lees verder »