Hoe er bij de overdracht van de begraafplaats naar de gemeente een lijk uit de kast kwam

Als CDA fractie vinden we het belangrijk om de algemene begraafplaats in Bunnik te behouden en ook de kwaliteit te waarborgen. Dienstverlening moet in principe kostendekkend zijn. Dat dit bij een begraafplaats niet mogelijk is, begrijpen we. Inkomsten worden enkel gerealiseerd vanuit de uitgifte van graven en de verlenging van grafrechten. Deze wegen niet op tegen de kosten voor de onderhoud van het terrein. Als gemeente subsidiëren we de algemene begraafplaats in Bunnik al jaren, ook in de afgelopen tien jaar dat het beheer in handen was van de Stichting Algemene Begraafplaats Odijk.

Toch voelt de hele situatie een beetje als een déjà vu met de situatie rondom zwembad Bunnik.

Voor het beheer door de stichting Algemene Begraafplaats Odijk zijn we zeer erkentelijk. Het feit dat echter bij de oorspronkelijke overeenkomst niet goed is nagedacht door de gemeente over de situatie na het mogelijke opzeggen van de beheersovereenkomst, en hoe om te gaan met de reeds ontvangen baten vanuit de grafrechten? Dit zijn immers voorzieningen, bestemd voor toekomstig onderhoud. Nu worden we bij aanvang van de nieuwe beheersovereenkomst, in dit geval door de gemeente, al geconfronteerd met een aanzienlijk extra tekort op de exploitatie.

Voor de huidige beheersovereenkomst en de daaruit voortvloeiende afspraken valt dit niet meer terug te draaien. Voor toekomstige afspraken echter wel. Hierbij hebben we de enigszins naïeve houding van de gemeente benoemd. Er is gevraagd of er naast de situatie met de begraafplaats, en eerder het zwembad, meer overeenkomsten zijn, waar geen heldere afspraken zijn gemaakt over het handelen bij het beëindigen van de genoemde overeenkomst. Hierbij hebben we het college opgeroepen om kritischer te zijn op dit onderdeel van overeenkomsten en te voorkomen dat er in de toekomst meer van dit soort lijken uit de kast komen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *