De CDA fractie is tegen het vertrouwelijk maken van het rapport De Hoenderik door de burgemeester

Ruim vier maanden geleden heeft het CDA de burgemeester gevraagd of de handelwijze van alle betrokkenen bij De Hoenderik juist en integer is verlopen. Kregen we als raad alle noodzakelijke informatie? De burgemeester vroeg mevrouw Van Vliet (voormalig burgemeester) om een advies over de wenselijkheid van een onderzoek. Vrijdag 5 maart stuurde de burgemeester een informatienota naar de raad waarin hij concludeert dat een vervolgonderzoek niet nodig is. De raad kreeg het rapport van mevrouw Van Vliet vertrouwelijk.

Waarom moet dit geheim blijven? Toch alleen als je wat te verbergen hebt? Nu blijven alle ingewikkelde vragen over integriteit en het handelen van het college zonder antwoord. Ruimte voor speculatie. Aangebrachte beschadigingen blijven bestaan, het college “beschermt” alleen zichzelf. Wij kunnen als fractie geen echt onderzoek doen. Openbaar maken van vertrouwelijke of geheime informatie is ook strafrechtelijk verwijtbaar. We zijn dus monddood.

Op basis van wat openbaar is trekken we de volgende conclusies:

  • Het is onhandig geweest dat de heer Walburgh Schmidt projectontwikkelaar werd. Formeel is er op basis van de wet geen bezwaar tegen maar de beeldvorming is verkeerd. Hij had de schijn van belangenverstrengeling moeten voorkomen.
  • Het college heeft eenzijdig kaders opgesteld en gehanteerd die niet door de raad zijn goedgekeurd. Daarmee heeft het college onjuist gehandeld.
  • Wij hebben geen informatie over de aanleiding van de actie om het geheime juridische onderzoek vlak voor de raadsvergadering te laten plaatsvinden. Wij vermoeden dat het iets is uit het verleden  dat we eerder hadden moeten weten. Daarom voelen we ons onder druk gezet door het college met het geheime rapport pal voor de vergadering. De burgemeester gaf tegen de regels in de ruimte aan de wethouder voor een uitgebreid pleidooi tijdens de raadsvergadering.
  • Burgemeester en wethouder wekken de indruk dat er ook iets anders, wat wezenlijk is voor de besluitvorming over De Hoenderik, geheim moet blijven. Zijn er nog meer afspraken gemaakt, komt er misschien zelfs een claim van de projectontwikkelaar? Het zou iedereen wel meer inzicht geven.

Wij vinden dat met de vertrouwelijkheid van het rapport een grens is overschreden. Bestuurders die relevante informatie voor een goed democratisch proces achterhouden horen in het OPENBAARbestuur niet thuis. Deze vertrouwelijkheid is schadelijk en ongepast.

De correspondentie met de burgemeester over het onderzoek hielden we tot nu vertrouwelijk uit respect voor zijn rol en om ongewenste media-aandacht te voorkomen. Na zijn besluit maken we onze correspondentie hierbij openbaar:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *