Leny Visser

Geen gewone wijk bij Odijk

De raad sprak in het Open Huis over Odijk West. Het debat verliep stroef. Er was grote verwarring over het detailniveau in het Programma van Eisen. Ging het om dubbelgebruik van slaapkamers voor thuiswerkers  of de hoofdlijnen voor een mooie woonomgeving met keuzes voor groen, wegen en leefbaarheid? Wethouder Dekker bedoelde hoofdlijnen zoals de woningdichtheid, […]

Geen gewone wijk bij Odijk Lees verder »