Annemarie Huijsman

Geen woorden, maar daden, ook bij geluid!

In het raadsprogramma hebben alle fracties in de raad samen het volgende afgesproken: ,,Het college draagt zorg voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugbrengen van geluidshinder in de gemeente en neemt maatregelen in dat kader. Bij nieuwbouwplannen wordt inzichtelijk gemaakt of kan worden voldaan aan de WHO-normen.” Als je van deze afspraak uitgaat, […]

Geen woorden, maar daden, ook bij geluid! Lees verder »

CDA stelt vragen over verhoging geluidsnormen N229 door Odijk

De CDA-fractie heeft het college vragen gesteld over de recente ophoging van de geluidsnormen voor de N229 door Odijk. 1. In het Bunniks Nieuws van 3 januari 2024 staat dat de ODRU namens de gemeente Bunnik een besluit heeft genomen om de normen van geluidsbelasting rond de N229 te verhogen. Dit druist volledig in tegen

CDA stelt vragen over verhoging geluidsnormen N229 door Odijk Lees verder »

U krijgt het woord!

Met ingang van deze maand is de raad begonnen om op een andere manier te vergaderen. Bij die nieuwe manier van vergaderen krijgen de bewoners meer de gelegenheid om bij de raad aan te schuiven en in te spreken. De raad wil meer inwoners bij de besluitvorming kunnen betrekken. Maar we willen ook eerder en

U krijgt het woord! Lees verder »