Wat is de reactie van het CDA op de verkiezingsuitslag?

Het CDA is de verkiezingen ingegaan met een stevig verkiezingsprogramma. De invulling van de bouwopgave was één van onze kernpunten. Er is grote woningnood. Daarom willen wij een groot aantal woningen bijbouwen. Maar wij willen niet de volgende Vinex locatie worden. De kracht van onze dorpen is altijd het kleinschalige, dorpse en groene karakter geweest. Onze inzet is om dat zoveel mogelijk te behouden. Het CDA kiest er daarom voor om minder woningen te bouwen dan andere partijen van plan zijn, namelijk zo’n 1.800 in de periode tot 2040. Ook willen wij minimaal 30% sociale woningbouw.

Wij constateren dat de kiezers onze standpunten steunen. Het CDA kreeg bij de verkiezingen een stevig mandaat: vijf zetels. Hier zijn we heel blij mee. Het stelt ons in staat om de standpunten, zeker wat betreft de bouwopgave, de komende jaren krachtig in de gemeenteraad te laten doorklinken.

Bij een eerste analyse van de verkiezingsuitslag valt op dat P21, de partij die wat betreft standpunten over de bouwopgave het dichtst bij ons staat, de grootste is geworden met zes zetels. VVD en D66, de partijen die bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021 in onze gemeente nog (veruit) de grootste waren, kregen bij verkiezingen voor de gemeenteraad ieder drie zetels. Dat is absoluut opvallend. Wij denken dat het standpunt van deze partijen om aanzienlijk meer woningen bij te bouwen tot 2040, mogelijk zelfs 5.000 woningen, een belangrijk deel van de verklaring vormt. De inwoners van onze gemeente willen niet dat wij de volgende Vinex locatie worden!


Wat vindt het CDA van het feit dat P21 en D66 nu gesprekken gaan voeren over een coalitieakkoord?

Wij vinden het jammer dat het CDA vooralsnog niet is uitgenodigd om aan de gesprekken over een coalitieakkoord deel te nemen. Het CDA is klaar om bestuursverantwoordelijkheid te nemen. We hebben ook een goede kandidaat-wethouder klaar staan.

Uit het verslag van informateur Maarten Divendal blijkt dat meerdere partijen in de gesprekken hebben aangegeven dat het voor Bunnik goed zou zijn als het CDA na jarenlang oppositie weer aan het college gaat deelnemen. Dit sluit aan bij de bereidheid die wij willen nemen qua bestuursverantwoordelijkheid.

Wij constateren ook dat een mogelijke coalitie van P21 en D66 slechts een meerderheid van één zetel in gemeenteraad zal hebben. Dus een coalitie van P21 en D66 voldoet niet aan de criteria die informateur Maarten Divendal in zijn opdracht meekreeg:

“Verken (…) de mogelijkheden voor de vorming van een stabiele coalitie (…) waarbij het college van B&W kan rekenen op brede steun in de raad.”

Wij hopen dat de (vervolg-)gesprekken over de vorming van een coalitie, welke partijen daar ook aan zullen deelnemen, (alsnog) leiden tot een stabiele coalitie met een brede steun in de raad.

Verder wensen wij onze inwoners toe dat aan het duidelijke signaal van de kiezer met betrekking tot de invulling van de bouwopgave gehoor wordt gegeven.

Tot slot benadrukken wij nog een keer dat wij klaar staan om met alle partijen in onze gemeente samen te werken. De titel van ons verkiezingsprogramma was niet voor niets: ‘Samen sterker voor Bunnik, Odijk en Werkhoven’!  

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *