Waarom het CDA het voorstel voor de huidige woonvisie 2024 – 2027 niet kan steunen

Afgelopen donderdag is er in de gemeenteraad een besluit genomen over het woonbeleid, dat uiteindelijk als “woonvisie” is vastgesteld. Als CDA fractie hebben we tegen dit voorstel gestemd. Ondanks het feit dat er in het beleidsstuk veel goede punten staan, kunnen we ons niet vinden in de 4300 te bouwen woningen tot 2040.

Met de uitvoering van dit bouwprogramma wil het college het aantal woningen in onze drie dorpen in 16 jaar tijd met maar liefst 65% laten groeien! We gaan dan in totaal drieënhalve keer het aantal woningen bijbouwen dat nu in De Kersenweide is voorzien! Dat betekent een totale metamorfose van onze woonomgeving. Voor het CDA is dat niet het toekomstbeeld dat we voor onze dorpen willen. De realisatie van deze enorme aantallen woningen is trouwens ook helemaal niet realistisch. Waar moeten al die woningen komen? 

Bouwen: maar met behoud van het kleinschalige, dorpse en groene karakter van onze dorpen

Als CDA staan we absoluut achter het uitbreiden van de woningvoorraad, maar wel in een ander tempo. Conform ons verkiezingsprogramma denken wij dat een uitbreiding met 1800-2000 woningen tot 2040 realistisch is. Er is grote woningnood. Maar wij willen ook het kleinschalige, dorpse en groene karakter van onze dorpen zo veel mogelijk behouden. En zorgen dat de voorzieningen mee kunnen groeien met de groei in aantallen inwoners.

Betaalbare woningen realiseren

We zijn blij met de focus op het ontwikkelen van woningen binnen de betaalbare categorie. Zoals we in 2022 ook al zeiden: “Voor jongeren en andere starters op de woningmarkt die in de gemeente willen blijven wonen, moeten er voldoende betaalbare koopwoningen beschikbaar zijn.” Hiervoor is binnen dit beleid aandacht. Om te zorgen dat niet alleen aan de bovenkant van ‘betaalbaar’ wordt ontwikkeld, hebben we het amendement van P21, Fractie Visser en D66 voor “Stevigere ambitie goedkope woningen” gesteund. 

Voorrang voor eigen inwoners

Het feit dat eigen inwoners voorrang krijgen bij nieuwbouwprojecten is een goede ontwikkeling. Dit kan een stimulans zijn voor de doorstroming.

Als CDA-fractie willen we bij nieuwbouw van woningen zo veel mogelijk voorrang verlenen aan inwoners van de gemeente of mensen die in de gemeente werken.

Te ambitieus en gebrek aan realisme

Naast de genoemde aantallen, zijn er in het woonbeleid veel ambities verwoord. Wat ons betreft te veel. Ambities die daarnaast door stapeling weleens voor vertraging van het daadwerkelijk bouwen kunnen zorgen. Tijdens de informatieavond hebben projectontwikkelaars en woningbouwstichtingen aangegeven dat de stapeling van deze ambities onrealistisch is en Bunnik tot een onaantrekkelijke locatie maakt om projecten te realiseren. Als CDA willen we ervoor waken en zorgen dat het beleid realistisch is en dat we ook daadwerkelijk gaan bouwen, in plaats van ambitieuze plannen definiëren die uiteindelijk stranden in onhaalbaarheid.

Schrappen van aantallen

We hebben door middel van een amendement voorgesteld om alle verwijzingen naar aantallen uit het woonbeleid te schrappen, waarna wij dit wel zouden kunnen steunen. Dit kon echter alleen op steun van Fractie Visser rekenen. Op basis hiervan hebben we als fractie tegen de geamendeerde woonvisie gestemd. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *