Vragen Rondom Koelhuis Werkhoven

Tijdens de raadsvergadering van 3 februari heeft het CDA vragen gesteld over de verkeersbelasting als gevolg van de bouw van het koelhuis in Werkhoven.

De vergunning voor de bouw van de fruitloods, annex koelhuis aan de Herenstraat in Werkhoven is onherroepelijk geworden nu de rechtbank zich over de rechtmatigheid uitgesproken heeft. De eigenaar is begonnen met de bouw. Bij veel inwoners van Werkhoven leeft de angst dat het vrachtverkeer wat veroorzaakt wordt door mogelijke nevenactiviteiten flink zal toenemen. De eigenaar heeft namelijk in de gerechtsprocedure zich uitgelaten over zijn milieuvergunning die ruimte geeft aan toename van het vrachtverkeer. Dat wekt de indruk dat er daadwerkelijk hoogfrequente overslag, bijmenging van fruit van derden en handel zal gaan plaatsvinden.

Het bestemmingsplan zegt in artikel 4.4.2 hierover: “Nevenactiviteiten mogen niet leiden tot een onevenredig grotere verkeersbelasting op de aangrenzende wegen en paden, in vergelijking met agrarisch gebruik”.

Lees de vragen over de ontsluiting van het koelhuis en bijbehorende antwoorden op de site van de gemeente.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *