U krijgt het woord!

Met ingang van deze maand is de raad begonnen om op een andere manier te vergaderen. Bij die nieuwe manier van vergaderen krijgen de bewoners meer de gelegenheid om bij de raad aan te schuiven en in te spreken. De raad wil meer inwoners bij de besluitvorming kunnen betrekken. Maar we willen ook eerder en meer uitgebreid horen van de inwoners hoe zij over bepaalde onderwerpen denken. Dat geldt natuurlijk voor allerlei raadsbesluiten die door het college aan de raad worden voorgelegd, maar het geldt ook voor onderwerpen die niet door het college worden ingebracht, maar wel door bewoners als zeer belangrijk worden ervaren. Er gelden wel enkele spelregels die u op de website van de gemeente kunt terugvinden. Daar staat op welke wijze u zich kunt aanmelden als u op een vergadering het woord wilt krijgen.

Daarnaast wordt mede op initiatief van het CDA binnenkort (datum volgt nog) een Raadstafel Maatschappelijke Organisaties georganiseerd. De gemeenteraad wil graag met het maatschappelijk middenveld om tafel om te horen hoe zij de samenwerking en het contact met de gemeente Bunnik vinden verlopen.

In onze gemeente zijn er gelukkig veel organisaties die zich op allerlei terreinen inzetten voor onze inwoners zoals op het gebied van welzijn en gezondheid, sport, cultuur. Veel van deze organisaties ontvangen subsidie van onze gemeente om hun inspanningen te ondersteunen. De raad wil met deze organisaties in gesprek om te horen hoe een en ander verloopt, waarbij één van de kernthema’s zal zijn: hoe kan de gemeente haar dienstverlening richting de verenigingen en stichtingen verbeteren? De setting van deze avond zal informeel zijn want we willen juist de mogelijkheid van een open gesprek. Opnieuw is Bunnik uitgeroepen als beste plaats om te wonen en dat resultaat is mede te danken aan een heel goed functionerend maatschappelijk middenveld. Daarom vindt de raad dit gesprek erg belangrijk want deze organisaties vertegenwoordigen een groot deel van onze gemeenschap zodat ook op die manier de inwoner aan bod kan komen.

Daarnaast blijft de CDA-fractie als vanouds ook rechtstreeks toegankelijk voor uw vragen en opmerkingen van welke aard dan ook. U kunt ons altijd per e-mail bereiken via de fractievoorzitter M.vanVulpen@bunnik.nl.

Annemarie Huijsman,
CDA-fractie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *