Raadsprogramma: een duidelijke boodschap aan het college

“Het is ons gelukt, er is een raadsprogramma! Een felicitatie waard! Het CDA ziet het raadsprogramma als een duidelijke boodschap, namens de hele raad, aan het college. Zo moet het college de komende raadsperiode aan de slag. Het CDA heeft vooraf duidelijke randvoorwaarden gesteld: het raadsprogramma mag niet leiden tot een extra lastenverhoging en het raadsprogramma wordt gelijk naast het coalitieakkoord uitgevoerd. Hierop zullen we het college kritisch volgen.” Met deze woorden reageerde Annemarie Huysman tijdens de raadsvergadering van 10 november 2022 op de presentatie van het raadsprogramma.

Raadsprogramma voor de gemeente Bunnik

Alle vijf de politieke partijen in de Bunnikse gemeenteraad hebben sinds de zomer gezamenlijk gewerkt aan dit programma. Het programma geeft aan waar de gemeenteraad gezamenlijk vindt, dat komende vier jaar prioriteiten moeten liggen. Dit programma vormt, naast het coalitieakkoord, de input voor het collegeprogramma voor de huidige raadsperiode. In het coalitieakkoord zijn door P21 en D66 al keuzes gemaakt op het gebied van woningbouw en duurzaamheid. 

De overige thema’s, met een sterke nadruk ook op het sociaal domein, zijn in gezamenlijkheid opgepakt in het raadsprogramma. In een aantal sessies, onder leiding van de burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Frits Naafs, waar al een aantal jaren gewerkt wordt met een raadsagenda hebben we toegewerkt naar het document wat nu aan het college is overhandigd. 

Met het raadsprogramma committeren we ons niet aan het coalitieakkoord. Beide programma’s vormen gezamenlijk input voor het uiteindelijke collegeprogramma.

Belangrijke punten in het raadsprogramma

Uiteraard onderschrijven wij, net als de overige fracties, het complete raadsprogramma. Er zijn echter een aantal punten, waar we als CDA fractie extra blij mee zijn. Dit zijn punten die ook in ons verkiezingsprogramma een prominente positie hadden:

  • prioriteit om de fiets- en voetgangersonderdoorgang onder de N229 zo snel mogelijk te realiseren. Met de uitvoering daarvan moet deze raadsperiode al gestart worden;
  • de aanpak van de eenzaamheid;
  • het verbeteren van de luchtkwaliteit en terugdringen van geluidshinder in de gemeente;
  • het zo veel mogelijk op peil houden van onze voorzieningen in de drie dorpen en in het bijzonder in Werkhoven het faciliteren van initiatieven voor een minimaal aanbod van winkels en middenstand;
  • aandacht voor mensen met een beperking bij de uitvoering van onderhoud aan wegen en straten enz.enz.enz….

Dit was slechts een kleine greep. 

Daarnaast geldt dat voor alle onderwerpen in het raadsprogramma het college op basis van gelijkwaardigheid in de onderlinge verhoudingen contact met alle fracties zal onderhouden. Onze fractie hoopt dat we daar ook echt op kunnen rekenen en vertrouwen. 

Financiële onderbouwing raadsprogramma

Het raadsprogramma voelt op dit moment een beetje als een ‘blind date’: we staan samen met een volle kar voor de kassa van de supermarkt, we hebben wel een pinpas, maar kennen het saldo niet. Dat komt omdat een adequate doorrekening van het raadsprogramma vooraf niet heeft plaatsgevonden. Dat wilden wij wel graag, maar was kennelijk niet mogelijk. Daarom kijken wij uit naar de raad van 22 december, waar duidelijk moet worden hoe het raadsprogramma een plek krijgt in het collegeprogramma en welke begrotingsvoorstellen het college aan de raad zal voorleggen. Ook kijken we uit naar een goede samenwerking met alle collega’s in de raad èn het college en we hopen dat we met dit raadsprogramma veel voor onze inwoners tot stand kunnen brengen.

1 gedachte over “Raadsprogramma: een duidelijke boodschap aan het college”

  1. Mooie plannen Maarten maar is er budget beschikbaar? Elke gemeente ontkomt komend jaar niet aan een bezuinigingsprogramma agv de fors gestegen kosten en inflatie. Tenzij je de lasten voor de burgers weer wil verzwaren…. Niettemin; ambitie moet er altijd zijn en dus van harte succes gewenst om dit programma tot een succes te maken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *