Openheid verwacht

Deze week zagen we de aankondiging van de informatiebijeenkomst voor de raad over het sociaal domein op de sociale media verschijnen en tot onze vreugd is het voor het eerst geen besloten bijeenkomst. Het is voor iedereen te volgen en de raad kan de informatie die ze te horen krijgt gewoon gebruiken in het openbare debat.

De lucht trekt open! Dit is het directe gevolg van ons jarenlange pleidooi in de Agendacommissie. Gelukkig krijgen we steeds vaker steun van P21. En het heeft resultaat. Beslotenheid zonder echte geheimen is strijdig met de fundamenten van de burgerparticipatie. Als raadslid kom je met al die beslotenheid in een “kromme tenen democratie” terecht. Je kunt je standpunten niet onderbouwen in het openbaar.

Rond de ontwikkeling van Odijk West speelt deze kwestie ook. Besloten brainstormsessies voor de raad, belangrijke documenten die geheim moeten blijven. Wij kunnen er niet mee uit de voeten. Constant herhalen we de boodschap dat we een ontwikkelproces willen in de geest van de omgevingsvisie. Daar hoort het gesprek over de toekomstbeelden van Bunnik thuis. Samen met de inwoners! 

Wij blijven vragen om openheid.